劉紹華 SHAO-HUA LIU’s Page

TEL:(02)26523473

Email:shaohua@sinica.edu.tw

台北市南港區115研究院路二段128 民族學研究所

Institute of Ethnology, Academia Sinica, Nankang, Taipei 11529, Taiwan

首頁Home

 

關於我About Me

 

著作書目Publications

 

ACDEMIC PUBLICATIONS    OTHER PUBLICATIONS

ACDEMIC PUBLICATIONS

 

Books

2020 Yibing yu shehui de shi ge guanjian ci (Disease x society 10 keywords). Taipei: Spring Hill Publishing.

2019 Renlei xue huo zai wo de yanjing yu xieguan li. Taipei: Spring Hill Publishing.

2018 Ma feng yi sheng yu ju bian zhong guo (Leprosy Doctors in China’s Post-Imperial Experimentation Metaphors of a Disease and Its Control). Taipei: Acropolis.

2015 Wo de liang shan xiong di. Beijing: Central Compilation and Translation Press. (Simplified Chinese version of Passage to Manhood: Youth Migration, Heroin, and AIDS in Southwest China) 

2013 Wo de liang shan xiong di. Taipei: Socio Publishing. (Traditional Chinese version of Passage to Manhood: Youth Migration, Heroin, and AIDS in Southwest China)  [more]

2011 Passage to Manhood: Youth Migration, Heroin, and AIDS in Southwest China. Stanford, California: Stanford University Press. Also listed in the Studies of the Weatherhead East Asian Institute of Columbia University Series.

 

 

Journal Articles & Book Chapters

2022  “Risk Perception and Governance under the COVID-19 Pandemic: The Case of Evacuating Taiwanese Stranded in Hubei Province of China [COVID-19 konghuang xia de fengxian ganzhi yu zhiliHubei zhiliu tai ren baoji fan guo guocheng fenxi]” Thought and Words: Journal of the Humanities and Social Science, 60(1), 2022 (TSSCI, THCI). (PDF)

2022  “Record history: Epidemic Witness and Reflection in the Internet Age [Jilu lishi de fuliuwanglu shidai zhong de yiqing jia zheng yu fansi]” Reflexion, 44: 177-192.

2021  The Boy Who Cried Wolf and the Scapegoat: Social Fables and Panics during COVID-19 [Langlaile yu tizuiyangxinguan konghuang zhong de shehui yuyan]. In Reflections on COVID-19. Paul R. Katz and Hsi-yuan Chen, eds. Pp.349-363. Taipei: Academia Sinica.

2021  “From cross-cultural, comparative to cosmopolitan studies: micro and macro[Cong yiwenhuabijiaoxing dao shijiehua yanjiuweiguan yu juguan zhibian]“ Humanities and Social Sciences Newsletter Quarterly, 23(1): 21-26.

2020   Response: The Historical Experiment of Post-Imperial China and Its Contradiction and Continuation In Router: A Journal of Cultural Studies 31291-296.

2018   Waterscape and Social Transformation: A Case of Mudan Reservoir [Shui jing yu she hui zhuan xingyi mu dan shui ku wei li]. In Environment, Modernization and Development in East Asia [Dong ya huan jingxian dai hua yu fa zhanhuan jing shi de shi ye]. Ts'ui-jung Liu, and James BEATTIE, eds. Pp. 171-200. Taipei: Asian Culture Publisher. (First author, co-authored with Shu-min Huang) (PDF)

2017   Leprosy Welfare: Entrenched Stigma and Policy Formation. In Handbook of Welfare in China. Beatriz Carrillo Garcia, Johanna Hood, and Paul Kadetz, eds. Pp.45-63. UK: Edward Elgar Publishing. (PDF)

2017   “From International Health to Global Health: The Cultural Politics of Medical Aid [Cong guoji weisheng dao quanqiu weisheng: yiliao yuanzhu de wenhua zhengzhi].” In A History of Healing in East Asia: Colonialism, Gender, and Modernity [Dongya yiliaoshi: zhimin xingbie yu xiandaixing].” Wang Wen-ji and Mike Liu, eds. Pp. 163-185. Taipei: Linking. (PDF)

2017   “Mudan Reservoir and Social Change: Water Management and Land Controversies [Mudan shuiku yu shehui bianqian: shuiziyuan kaifa yu tudi Zhengyi].” In Ethnos, geography and Development: An Interdisciplinary Approach to Human-environment Relations [Minzu dili yu fazhan: rendi guanxi yanjiu de kuaxueke jiaohui.] Da-wei Kuan ed. Pp. 195-227. Taipei: Shung Ye Museum of Formosan Aborigines. (Co-authored with Shu-min Huang) (PDF)

2016  Waterscape and Social Transformation in Southern Taiwan: The Damming of Mudan Creek. In Environment, Modernization and Development in East Asia: Perspectives from Environmental History. Ts'ui-jung Liu and James Beattie, eds. Pp. 111-135. UK: Palgrave Macmillan. (Co-authored with Shu-min Huang) (PDF)

2016  “Discrimination and Incorporation of Taiwanese Indigenous Austronesian Peoples.” Asian Ethnicity17(2): 294-312. (Co-authored with Shu-min Huang) (PDF)

2014 Lue, Jen-Der, Shao-hua Liu, and Shu-min Huang. “Toward an Active Aging Society: The Pension Reform in Taiwan.” In Aging in Asia-Pacific: Balancing the State and the Family. Amaryllis T. Torres and Laura L. Samson, eds. Pp. 225-246. Quezon City, Philippines: Philippine Social Science Council.

2013  “Chinese Scientism and Political Rituals in Leprosy Control [Zhongguo mafengbing zhili de kexue zhuyi yu zhengzhi yishi].” Taiwan Journal of Anthropology [Taiwan renleixuekan]11(1): 35-64. (PDF)

2013  “The Change of Rural Health Model in Contemporary China [Dangdai Zhongguo nongcun weisheng baojian dianfan de bianqian: yi hezuo yiliao weili].” In Health and Society: New Approaches to Chinese History of Health [Jiankang yu shehui: huaren weishengshi xinjing ] Ping-yi Chu, ed. Pp.299-328. Taipei: Linking Publishing. (PDF)

2012  “Making the Code of Ethics Public: The Cases of US and Taiwan Anthropologies [Lunli guifan de fazhan yu gonggongxing fansi: yi Meiguo ji Taiwan renleixue weili].” Router[Wenhua yuanjiu]14: 197-228. (PDF) [more]

2012  “The Ethical Challenges for Applied Anthropology: Learning from the US Case [Yingyong renleixue de lunli tiaozhan: Meiguo jingyan de qifa.” Chinese Applied Anthropology [Huaren yingyong renleixuekan]1(1): 117-135. (PDF) [more]

2012   “Liudong de chengnianli [Navigating Youthfulness: Heroin and AIDS in Southwest China.] Taiwanese Journal for Studies of Science, Technology and Medicine14: 197-232. (PDF) [more]

2011   Shu-min Huang and Shao-hua Liu. “Ethnic Culture Studies: Continuity and Change among Taiwanese Austronesian Peoples.” In Physical (Biological) Anthropology, in Encyclopedia of Life Support Systems (EOLSS), Developed under the Auspices of the UNESCO. Oxford, UK: EOLSS Publishers. [http://www.eolss.net]. [more]

2011   “As Mothers, As Wives: Women in Patrilineal Nuosu (Yi) Society.” In Women and Gender in Contemporary Chinese Societies: Beyond Han Patriarchy, Shanshan Du and Ya-chen Chen, eds. Pp. 149-169. Lanham, MD: Lexington Books, Roman & Littlefield. (PDF)

2011   “A Precarious Rite of Passage in Post-reform China: Heroin Use among Itinerant Nuosu Youths.” Medical Anthropology Quarterly 25(3): 395-411. (PDF) [more]

2010  “Nuxingzhuyi renleixuezhe de qingxu shuxie yu shuxie qingxu[A Feminist Anthropologist’s Emotional Writing and Writing Emotion], Introduction to Ruth Behar’s The Vulnerable Observer: Anthropology that Breaks Your Heart. Translated by Pei-ling Huang and En-lin Huang. Pp. III-X. Taipei: Socio Publishing Co. Ltd. (This book is awarded with the 2010 Best Ten Translated Books by The China Times) [more]

2010   “Anthropological Ethics in the Shadows: Researching Drug Use and AIDS Interventions in Southwest China.” Asian Anthropology 9: 77-94. (PDF) [more]

2010   “Yiliao minzuzhi zhong de xingbie jiaose[Gender Roles in Medical Ethnography: A Female Anthropologist’s Studies of Drugs and Men]. In Zhixing/bie yanjiu [Qualitative Studies on Sex and Gender], Ping Zhou and Yu-shuan Lin, eds. Pp. 181-217. Taipei: Chuliu Publisher. (PDF) [more]

2010   “Cong zhenpin dao dupin: yapian lei wuzhi de daode jingjixue [The Social Life of Opiates in the Moral Economy of the Nuosu].” Journal of Chinese Dietary Culture 6(1): 27-61. (PDF) [more]

2009   “Contested AIDS Stigmatization in Southwest China.” Human Organization 68(4): 395-405. (PDF) [more]

2008   “Yiliao renleixue [Medical Anthropology].” In Renleixue [Anthropology]. Xifang renwen sheke qianyan shuping [Western Humanities and Social Sciences Series]. Ziming Zhao and Gang Chen, eds. Pp. 207-223. Beijing: Zhongguo renmin daxue chubanshe. 

2007   “Emerging Modernity in a Periodic Marketplace of Southwest China.” Taiwan Journal of Anthropology 5(2): 1-30.

2006   “Yixue renleixue de zhongguo xiangxiang [Imagining Medical Anthropology in China].” Journal of Guangxi University for Nationalities (Philosophy and Social Science) 28(3): 29-34.

1993   “Taiwan yuanzhumin yundong de lishi weizhi [Historical Positionality of the Indigenous Cultural Movements in Taiwan].” Shanhai wenhua xuangyuekan [Aboriginal Culture Bimonthly] 1: 34-38.

 

Book Reviews

2022   “Book Review of Virulent Zones: Animal Disease and Global Health at China’s Pandemic Epicenter.” Journal of Anthropological Research, volume 78, number 1: 117-119, March 2022. (SSCI)

2021 Book Review of Recovering Histories: Life and Labor after Heroin in Reform-era China” The China Quarterly 247: 898-928. (Sep, 2021). (SSCI)

2021   “Recovering Histories: Life and Labor after Heroin in Reform-era China NICHOLAS BARTLETT Oakland, CA: University of California Press, 2020 222 pp. $29.95; £24.00 ISBN 978-0-5203-4413-6.” The China Quarterly 247 (September): 916-917.

2014   “Anna Lora-Wainwright, Fight for Breath: Living Morally and Dying of Cancer in a Chinese Village.” Chinese Studies 32(2): 307-309.

2012  “Angela KL.C.Leung, Leprosy in China: A History.” East Asian Science, Technology and Society: an International Journal. 6(2):293-295.

2012  “Koen Wellens, Religious Revival in the Tibetan Borderlands: The Premi of Southwest China.” Pacific Affairs 85(1): 196-198.

2011  “Koen Wellens, Religious Revival in the Tibetan Borderlands: The Premi of Southwest China.” Taiwan Journal of Anthropology 9(2): 166-168(In Chinese)

2008  “Butt and Eves (eds.): Making Sense of AIDS: Culture, Sexuality, and Power in Melanesia.” Taiwan Journal of Anthropology 6(2): 189-192.

 

Others

2012  “Misi yu fansi: cong xuewei lunwen dao zhuanshu de chuban jing yan[Obsession and Reflection: Personal Experience from Dissertation to Monograph Publication]” , Humanities and Social Sciences Newsletter Quarterly 13(2): 52-57.

2011  “Kuajie de renleixue xunlian[Anthropological Training crossing disciplinary Boundaries]”, AnthroVisions 7: 14-17.

2010  “IRB yao shime: geren jingyan yu fansi?[What IRB emphasizes? Reflections of Personal Experience]”, AnthroVisions 6: 3-5.

2010  “Tai Ao hezuo yanjiu de xin zhanwang [New Perspectives on Taiwan-Australia Collaborative Research]”, Humanities and Social Sciences Newsletter Quarterly 11(4): 147-151.

2010  “Wo zai xinan shanqu kanjian de Zhongguo [The ‘China’ I saw in Its Southwest Corner]”, Contemporary China Newsletter 14: 10-13.

2010  “My Asian Perspective on the SfAA Meeting in Merida, Mexico.” News: A Publication for the Society for Applied Anthropology 21(2): 8-9.  

2010  “Cong baba shuizai si renleixue tezhi [The Morako Typhoon and Anthropology]”, AnthroVisions 4: 2-4.

2008  “Yu dashi duihua: chouban di wu jie renleixue gaodeng yanxiying ganyan [Dialoging with the Masters: Advance Training Workshop in Anthropology]” (Co-authors with Shu-min Huang and Hui-min Chou), Humanities and Social Sciences Newsletter Quarterly 10(1): 131-137.

2008  “Zang-Yi zoulang zhi xing [Journey to Zang-Yi Corridor]”, AnthroVisions 1: 16-18.

2005   Cambodia Sojourner. Taipei: Asian Culture Publisher. (The China Times 2005 Best Ten Book Award)

TOP

 

OTHER PUBLICATIONS

2005  Cambodia Sojourner. Taipei: Asian Culture Publisher. (The China Times 2005 Best Ten Book Award) 

1997  Translation of The Meaning of Midlife, by Diane Bennett. Taipei: Taiwan TV Culture Publishing

1996  Managing Editor of Olympics 100, Taipei: Classic Communications Co.

 

TOP